Projektas „Sprendžiame matematiką virtualioje erdvėje (7–8 klasių kursas)“

europ

 
Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija vykto Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą nr. 09.2.1-esfa-k-728-03-0054 „Virtualios aplinkos diegimas matematikos įgūdžių gerinimui“.

Projektui skirtos finansavimo lėšos – 90 131,05 (devyniasdešimt tūkstančių vienas šimtas trisdešimt vienas euras 05 ct).

Projekto partneriai – Anykščių A. Baranausko pagrindinė mokykla, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija, Joniškio r. Gataučių Marcės Katiliūtės mokykla

Projekto tikslas – pagerinti mokinių matematikos dalykinių žinių pasiekimus įdiegiant virtualią aplinką.

Projekto uždaviniai:
1. Sukurti ir įdiegti virtualią mokymosi aplinką bei video pamokas;
2. Su virtualios ugdymosi aplinkos naudojimu susijusių kompetencijų stiprinimas.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.