Įvairiapusių raidos sutrikimų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių socialinės atskirties mažinimas Kupiškio mieste

europ

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija vykdo Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Įvairiapusių raidos sutrikimų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių socialinės atskirties mažinimas Kupiškio mieste“ , Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0451.
Projekto išlaidų suma – 21367,91 EUR, projektui skirtos finansavimo lėšos – 18053,17 EUR.
Projekto partneris – Lietuvai pagražinti draugijos Kupiškio skyrius.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020-11-25
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021-11-25

Projekto tikslas – mažinti Kupiškio miesto specialiųjų poreikių, elgesio ir emocijų, raidos sutrikimų turinčių mokinių socialinę atskirtį, teikiant jiems savalaikę, pilnavertę specializuotą kompleksinę pagalbą savo mokykloje. Įgyvendinant projektą bus skatinama savanorystė, įrengta saugi erdvė – relaksacijos kambarys, kuriame vaikai galės nusiraminti, atsipalaiduoti, užsiimti įvairiomis veiklomis. Bus organizuojamos ekskursijos, lavinantys užsiėmimai ir renginiai.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo