Informacija mokiniams

MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS

MATULIONIEČIO GARBĖS KODEKSAS

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA

MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ UŽSAKYMO TVARKA