Progimnazijos strateginis planas

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 2022–2024 m. strateginis planas

Kupiškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginis veiklos planas