Darbuotojų darbo užmokestis

Povilo Matulionio progimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiame vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu:

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

Vidutinis bruto darbo užmokestis, Eur

2022

I ketv.

2021

II ketv.

2021

III ketv.

2021

IV ketv.

Progimnazijos administracija (direktorius, skyrių vedėjai)

7

2412

1754

1906

1867

Mokytojai

108

1099

1077

989

1075

Pagalbos mokiniui specialistai

23

938

957

805

901

Bibliotekininkai

3

861

699

576

894

Aptarnaujantis personalas

57

779

709

696

770