Jaunimo g. 2, Kupiškis LT-40128 +370 459 35087 +370 459 35088 rastine.vedeja@gmail.com

Darbuotojų darbo užmokestis

Povilo Matulionio progimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiame vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu:

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

Vidutinis bruto darbo užmokestis, Eur

2022

I ketv.

2022

II ketv.

2022

III ketv.

2021

IV ketv.

Progimnazijos administracija (direktorius, skyrių vedėjai)

7

2412

2421

2211

1867

Mokytojai

86

1099

1135

1258

1075

Pagalbos mokiniui specialistai

25

938

938

801

901

Bibliotekininkai

2

861

858

1159

894

Aptarnaujantis personalas

52

779

782

765

770

Partneriai ir draugai

 rokiskis tubelio   anyksciai vienuolis 
 alytus saltenio    pasvalio levens
 vilnius spindulio    LIMK

Pamokų laikas

clock 1 pamoka  8.00  – 8.45
2 pamoka  8.55  – 9.40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 11.00 – 11.45
5 pamoka 12.05 – 12.50
6 pamoka 13.00 – 13.45
7 pamoka 13.55 – 14.40