Įsivertinimas

Progimnazijos įsivertinimas už 2016-2017 m. Progimnazijos veiklai įsivertinti naudojome interneto platformą IQES online Lietuva.

Progimnazijos veiklos įsivertinimo apklausose dalyvavo 88,2 proc. mokinių:

mok2016 2017

 Progimnazijos veiklos įsivertinimo apklausose dalyvavo 35,9 proc. mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų):

tevu 2016 2017

Partneriai ir draugai

Pamokų laikas

clock 1 pamoka  8.00  – 8.45
2 pamoka  9.00  – 9.45
3 pamoka 10.00 – 10.45
4 pamoka 11.10 – 11.55
5 pamoka 12.15 – 13.00
6 pamoka 13.15 – 14.00
7 pamoka 14.15 – 15.00