Įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės

2019 m. įsigytų vadovėlių sąrašas

2019 m. įsigytų mokymo priemonių sąrašas