2018-01-15

Tėvelių (globėjų, rūpintojų) dėmesiui!

Primename, kad nuo 2018 m. sausio 2 iki kovo 1 dienos, progimnazijos raštinėje, priimami prašymai į 1-ąją klasę.

Prašymų formas rasite čia