2018-01-15

Tėvelių (globėjų, rūpintojų) dėmesiui!

Primename, kad nuo 2018 m. sausio 2 iki kovo 1 dienos, progimnazijos raštinėje, priimami prašymai į 1-ąją klasę.

Prašymų formas rasite čia

Partneriai ir draugai

Pamokų laikas

clock 1 pamoka  8.00  – 8.45
2 pamoka  9.00  – 9.45
3 pamoka 10.00 – 10.45
4 pamoka 11.10 – 11.55
5 pamoka 12.15 – 13.00
6 pamoka 13.15 – 14.00
7 pamoka 14.15 – 15.00