2017-11-07

Lapkričio 3 d. įvyko respublikinė mokytojų metodinė-praktinė konferencija „Mokinių gamtamokslinio, matematinio, menų ir skaitmeninio raštingumo (STEAM) ugdymas" Šiaulių Dainų progimnazijoje, švenčiančioje mokyklos 40-metį. Chemijos mokytoja Rima Stankevičienė ir biologijos mokytoja Angėlė Kairaitienė skaitė pranešimą „Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 6-8 klasių mokinių patirtys tarptautinio NORDPLUS JUNIOR projekto „STEM - real worlds" metu".

Straipsnį parengė mokytojos A.Kairaitienė ir R.Stankevičienė

konf s 01 konf s 02