Krizių valdymo komanda

Koordinatorė - Ina Griciuvienė, direktoriaus pavaduotoja, skyriaus vedėja, atsakinga už saugumą.

Koordinatorės pavaduotoja - Gražina Jurėnienė, socialinė pedagogė, metodininkė, atsakinga už ryšius su žiniasklaida.

 

Nariai:

Daiva Šidlauskienė, psichologė, atsakinga už krizių intervenciją ir pagalbos teikimą.

Daiva Lašukienė, vyresnioji logopėdė, atsakinga už pagalbos teikimą.

Orinta Mekšėnė, specialioji pedagogė, atsakinga už pagalbos teikimą.

Rūta Beganskienė, bendruomenės slaugytoja, atsakinga už medicininę pagalbą.