Darbuotojai

Progimnazijos ugdymo aprūpinimo skyriaus darbuotojai

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybės pavadinimas

Išsilavinimas

Pareigybės lygis

Etatų skaičius

1.

Darius Baronas

Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas

Aukštasis

A2

1

2.

Rožė Monstvilienė

Raštinės vedėjas,

Laborantas

Aukštesnysis

B

D

1

0,25

3.

Laimutė Jankauskienė

Raštvedys,

laborantas

Aukštasis

C

D

1

0,25

4.

Vladas Kučinskas

Vairuotojas

Spec. vidurinis

C

1

5.

Jolanta Latvienė

Kompiuterininkas

Aukštasis

C

0,25

6.

Marius Venskevičius

Statinių priežiūros darbininkas,

kompiuterininkas

Pagrindinis

D

C

0,5

0,75

7.

Vytalis Kemeklis

Statinių priežiūros darbininkas

Vidurinis

D

1

8.

Raimonda Šulnienė

Kiemsargis

Spec. vidurinis

D

1

9. Ina Ribokienė Valytoja Vidurinis D 1

10.

Liubov Jakubkienė

Budėtojas

Vidurinis

D

1

11.

Marytė Jutkienė

Budėtojas

Aukštesnysis

D

1

12.

Bronius Mačiulis

Sargas

Vidurinis

D

1

13.

Regina Jatužienė

Valytojas

Aukštesnysis

D

1

14.

Laimutė Samsonovienė

Valytojas

Spec. vidurinis

D

1

15.

Violeta Zabielienė

Valytojas

Aukštesnysis

D

1

16.

Danutė Pakulnienė

Valytojas

Aukštesnysis

D

1

17.

Virgilija Dručkuvienė

Valytojas

Spec. vidurinis

D

1

18.

Lina Janiulienė

Valytojas

Vidurinis

D

1

19.

Edita Kriukienė

Valytojas

Vidurinio mokymo programa kartu su profesinio mokymo programa

D

1

20.

Genovaitė Gricienė

Valytojas

Spec. vidurinis

D

1

21.

Žydra Navarskienė

Valytojas

Vidurinis

D

1

22.

Rita Stanionienė

Valytojas

Aukštesnysis

D

1

23.

Birutė Kirdienė

Valytojas

Spec. vidurinis

D

1

24. Raimondas Gurklys Statinių priežiūros darbininkas Vidurinis D 0,25

 Darbuotojai pasiekiami raštinės telefonu (+370 459) 35087 arba elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

Kupiškio Povilo Matulionio Kupos pradinio ugdymo skyriaus aprūpinimo skyriaus darbuotojai:

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Pareigybės pavadinimas

Pareigybės lygis

Etatų skaičius

1.

Regina Karazijienė

Aukštesnysis

Ūkvedys

C

1

2.

Vaidas Juodzevičius

Vidurinis

Kompiuterininkas

C

0,5

3.

Alma Kurklienė

Aukštesnysis

Raštvedys

C

1

4.

Valė Varnienė

Vidurinis

Valytojas

D

1

5.

Laima Januolienė

Aukštesnysis

Kiemsargis

Statinių priežiūros darbininkas

D

0,75

0,25

6.

Raimondas Gurklys

Vidurinis

Statinių priežiūros darbininkas

D

0,75

7.

Gražina Masilionienė

Vidurinis

Valytojas

D

1

 Darbuotojai pasiekiami raštinės telefonu (+370 459) 35180 arba elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.