Jaunimo g. 2, Kupiškis LT-40128 +370 459 35087 +370 459 35088 rastine.vedeja@gmail.com

2021 metų veiklos ataskaita

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ 16 punktu Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos direktorius Rimvydas Latvys teikia progimnazijos ir jos skyrių bendruomenėms svarstyti 2021 metų veiklos ataskaitą. Pasiūlymus dėl jos vertinimo prašome teikti iki 2022 m. sausio 30 d. progimnazijos tarybos pirmininko pavaduotojai Gražinai Gladutienei elektroniniu paštu gladute@gmail.com 

 

Partneriai ir draugai

 rokiskis tubelio   anyksciai vienuolis 
 alytus saltenio    pasvalio levens
 vilnius spindulio    LIMK

Pamokų laikas

clock 1 pamoka  8.00  – 8.45
2 pamoka  8.55  – 9.40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 11.00 – 11.45
5 pamoka 12.05 – 12.50
6 pamoka 13.00 – 13.45
7 pamoka 13.55 – 14.40