Jaunimo g. 2, Kupiškis LT-40128 +370 459 35087 +370 459 35088 rastine.vedeja@gmail.com

Dėl ugdymo organizavimo nuo 2021 m. sausio 6 dienos

Mokinių, tėvų (įtėvių, globėjų) dėmesiui!

Informuojame Jus, kad nuo 2021 m. sausio 6 d. progimnazijoje:

5–8 klasių mokinių ugdymas(is), neformaliojo švietimo užsiėmimai ir švietimo pagalbos teikimas organizuojamas tik nuotoliniu būdu pagal 1-oje pusmečio pamokų ir būrelių tvarkaraščius.

  • 50% pamokų organizuojama sinchroniniu būdu (vaizdo pamoka), 50% pamokų – asinchroniniu būdu (savarankiškas skirtų užduočių atlikimas).
  • Nuotoliniam mokymui naudojama Eduka klasė, Eduka dienynas, Google Meet ir kiti nuotolinio mokymo įrankiai.

Detalesnė informacija pateikiama direktoriaus 2020-12-31 įsakyme Nr. V-209 „Dėl švietimo veiklų organizavimo ir vykdymo nuo 2021 m. sausio 4 dienos" ir nuotolinio mokymo(si) proceso organizavimo tvarkos apraše

Partneriai ir draugai

 rokiskis tubelio   anyksciai vienuolis 
 alytus saltenio    pasvalio levens
 vilnius spindulio    LIMK

Pamokų laikas

clock 1 pamoka  8.00  – 8.45
2 pamoka  8.55  – 9.40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 11.00 – 11.45
5 pamoka 12.05 – 12.50
6 pamoka 13.00 – 13.45
7 pamoka 13.55 – 14.40