• s13_2021_01.jpg
 • s13_2021_02.jpg
 • s13_2021_03.jpg
 • s13_2021_04.jpg
 • s13_2021_05.jpg
 • s13_2021_06.jpg
 • s13_2021_07.jpg
 • s13_2021_08.jpg
 • s13_2021_09.jpg
 • s13_2021_10.jpg
 • s13_2021_11.jpg
 • s13_2021_12.jpg
 • s13_2021_13.jpg
 • s13_2021_14.jpg
 • s13_2021_15.jpg
 • s13_2021_16.jpg
 • s13_2021_17.jpg
 • s13_2021_18.jpg
 • s13_2021_19.jpg
 • s13_2021_20.jpg
 • s13_2021_21.jpg
 • s13_2021_22.jpg
 • s13_2021_23.jpg
 • s13_2021_24.jpg
 • s13_2021_25.jpg
 • s13_2021_26.jpg
 • s13_2021_27.jpg
 • s13_2021_28.jpg
 • s13_2021_29.jpg
 • s13_2021_30.jpg
 • s13_2021_31.jpg
 • s13_2021_32.jpg
 • s13_2021_33.jpg
 • s13_2021_34.jpg
 • s13_2021_35.jpg
 • s13_2021_36.jpg
 • s13_2021_37.jpg
 • s13_2021_38.jpg
 • s13_2021_39.jpg
 • s13_2021_40.jpg
 • s13_2021_41.jpg
 • s13_2021_42.jpg
 • s13_2021_43.jpg
 • s13_2021_44.jpg
 • s13_2021_45.jpg
 • s13_2021_46.jpg
 • s13_2021_47.jpg
 • s13_2021_48.jpg
 • s13_2021_49.jpg
 • s13_2021_50.jpg
 • s13_2021_51.jpg
 • s13_2021_52.jpg
 • s13_2021_53.jpg
 • s13_2021_54.jpg

DĖL ŠVIETIMO VEIKLŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO NUO 2020 M. GRUODŽIO 9 DIENOS

Mieli tėveliai (globėjai)!

Informuojame Jus, kad Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje (adresu Jaunimo g. 2,  Kupiškis) švietimo veiklos vykdomos taip:

1. 2020 m. gruodžio 9 d. – gruodžio 22 d. priešmokyklinis ugdymas organizuojamas ir švietimo pagalba teikiama kasdieniu (kontaktiniu) mokymo būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.
2. 2020 m. gruodžio 9 d. – gruodžio 11 d. pradinis ugdymas organizuojamas kasdieniu (kontaktiniu) mokymo būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;
2.1. švietimo pagalba, neformalusis vaikų švietimas mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programas teikiamas kasdieniu (kontaktiniu) mokymo būdu užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas būtinąsias sąlygas.
3. 2020 m. gruodžio 14 d. – 2021 m. sausio 3 d. skelbiamos atostogos pradinių klasių mokiniams.
4. 2020 m. gruodžio 9 d. – gruodžio 22 d. pagrindinio ugdymo I dalies programa, neformalusis vaikų švietimas vykdomas, švietimo pagalba teikiama nuotoliniu ugdymo būdu.

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos direktoriaus Įsakymas dėl švietimo veiklų nuo 2020 m. gruodžio 9 d.  

 

Direktorius Rimvydas Latvys

Partneriai ir draugai

Pamokų laikas

clock 1 pamoka  8.00  – 8.45
2 pamoka  9.00  – 9.45
3 pamoka 10.00 – 10.45
4 pamoka 11.10 – 11.55
5 pamoka 12.15 – 13.00
6 pamoka 13.15 – 14.00
7 pamoka 14.15 – 15.00