• s13_2021_01.jpg
 • s13_2021_02.jpg
 • s13_2021_03.jpg
 • s13_2021_04.jpg
 • s13_2021_05.jpg
 • s13_2021_06.jpg
 • s13_2021_07.jpg
 • s13_2021_08.jpg
 • s13_2021_09.jpg
 • s13_2021_10.jpg
 • s13_2021_11.jpg
 • s13_2021_12.jpg
 • s13_2021_13.jpg
 • s13_2021_14.jpg
 • s13_2021_15.jpg
 • s13_2021_16.jpg
 • s13_2021_17.jpg
 • s13_2021_18.jpg
 • s13_2021_19.jpg
 • s13_2021_20.jpg
 • s13_2021_21.jpg
 • s13_2021_22.jpg
 • s13_2021_23.jpg
 • s13_2021_24.jpg
 • s13_2021_25.jpg
 • s13_2021_26.jpg
 • s13_2021_27.jpg
 • s13_2021_28.jpg
 • s13_2021_29.jpg
 • s13_2021_30.jpg
 • s13_2021_31.jpg
 • s13_2021_32.jpg
 • s13_2021_33.jpg
 • s13_2021_34.jpg
 • s13_2021_35.jpg
 • s13_2021_36.jpg
 • s13_2021_37.jpg
 • s13_2021_38.jpg
 • s13_2021_39.jpg
 • s13_2021_40.jpg
 • s13_2021_41.jpg
 • s13_2021_42.jpg
 • s13_2021_43.jpg
 • s13_2021_44.jpg
 • s13_2021_45.jpg
 • s13_2021_46.jpg
 • s13_2021_47.jpg
 • s13_2021_48.jpg
 • s13_2021_49.jpg
 • s13_2021_50.jpg
 • s13_2021_51.jpg
 • s13_2021_52.jpg
 • s13_2021_53.jpg
 • s13_2021_54.jpg

DĖL ŠVIETIMO VEIKLŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO 2020 M. LAPKRIČIO 3–6 DIENOMIS

Vadovaudamasis Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. ADV-735 „Dėl švietimo veiklų organizavimo ir vykdymo“, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ADV-750 „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje“, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ADV-751 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. ADV-735 „Dėl švietimo veiklų organizavimo ir vykdymo“ pakeitimo“ ir Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies programų 2020–2021 mokslo metų plano, patvirtinto Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-100, 11 punktu::
1. N u r o d a u Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje 2020 m. lapkričio 3–6 d.:
1.1. priešmokyklinį ugdymą, pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo I dalies programas vykdyti nuotoliniu būdu;
1.2. švietimo pagalbą, neformalųjį vaikų švietimą mokiniams, besimokantiems pagal priešmokyklinio, pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo I dalies programas teikti nuotoliniu būdu.

Direktorius Rimvydas Latvys

 

Pridedama susipažinimui:
KUPIŠKIO POVILO MATULIONIO PROGIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO(SI) PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Partneriai ir draugai

Pamokų laikas

clock 1 pamoka  8.00  – 8.45
2 pamoka  9.00  – 9.45
3 pamoka 10.00 – 10.45
4 pamoka 11.10 – 11.55
5 pamoka 12.15 – 13.00
6 pamoka 13.15 – 14.00
7 pamoka 14.15 – 15.00