• tol2020_01.jpg
 • tol2020_02.jpg
 • tol2020_03.jpg
 • tol2020_04.jpg
 • tol2020_05.jpg
 • tol2020_06.jpg
 • tol2020_07.jpg
 • tol2020_08.jpg
 • tol2020_09.jpg
 • tol2020_10.jpg
 • tol2020_11.jpg
 • tol2020_12.jpg
 • tol2020_13.jpg
 • tol2020_14.jpg
 • tol2020_15.jpg
 • tol2020_16.jpg
 • tol2020_17.jpg

Būsimų pirmokų tėvelių (globėjų) dėmesiui!

Pranešame, kad suformuotos būsimos 2020/2021 mokslo metų pirmosios klasės, tačiau vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), progimnazijos svetainėje viešinti vardinių būsimų pirmokų sąrašų negalime. Kurioje klasėje mokysis Jūsų vaikas (globotinis) informuosime nuo gegužės 5 dienos prašyme nurodytais kontaktais. Sąrašai parengti atsižvelgiant į prašymo „Dėl priėmimo į pirmą klasę“ pateikimo datą ir registracijos numerį

Dėl mokyklinių uniformų užsakymo informuosime progimnazijos svetainėje www.kpmpm.lt gegužės 12-13 dienomis, kai žinosime apie karantino pratęsimą ir/ar nutraukimą.

Administracija

Partneriai ir draugai

Pamokų laikas

clock 1 pamoka  8.00  – 8.45
2 pamoka  9.00  – 9.45
3 pamoka 10.00 – 10.45
4 pamoka 11.10 – 11.55
5 pamoka 12.15 – 13.00
6 pamoka 13.15 – 14.00
7 pamoka 14.15 – 15.00