Jaunimo g. 2, Kupiškis LT-40128 +370 459 35087 +370 459 35088 rastine.vedeja@gmail.com

Būsimų pirmokų tėvelių (globėjų) dėmesiui!

Pranešame, kad suformuotos būsimos 2020/2021 mokslo metų pirmosios klasės, tačiau vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), progimnazijos svetainėje viešinti vardinių būsimų pirmokų sąrašų negalime. Kurioje klasėje mokysis Jūsų vaikas (globotinis) informuosime nuo gegužės 5 dienos prašyme nurodytais kontaktais. Sąrašai parengti atsižvelgiant į prašymo „Dėl priėmimo į pirmą klasę“ pateikimo datą ir registracijos numerį

Dėl mokyklinių uniformų užsakymo informuosime progimnazijos svetainėje www.kpmpm.lt gegužės 12-13 dienomis, kai žinosime apie karantino pratęsimą ir/ar nutraukimą.

Administracija

Partneriai ir draugai

 rokiskis tubelio   anyksciai vienuolis 
 alytus saltenio    pasvalio levens
 vilnius spindulio    LIMK

Pamokų laikas

clock 1 pamoka  8.00  – 8.45
2 pamoka  8.55  – 9.40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 11.00 – 11.45
5 pamoka 12.05 – 12.50
6 pamoka 13.00 – 13.45
7 pamoka 13.55 – 14.40