Jaunimo g. 2, Kupiškis LT-40128 +370 459 35087 +370 459 35088 rastine.vedeja@gmail.com

PRANEŠIMAS APIE REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PARENGIMĄ

 Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, pranešame apie parengtas reorganizavimo sąlygas. Reorganizuojamas juridinis asmuo – Kupiškio r. Skapiškio pagrindinė mokykla; teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga; buveinės adresas – Mokyklos g. 5, Skapiškis, Skapiškio sen., LT-40464 Kupiškio r. sav.; juridinio asmens kodas – 190047634; duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo – Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija; teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga; buveinės adresas – Jaunimo g. 2, Kupiškis; duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Kupiškio r. Skapiškio pagrindinė mokykla reorganizuojama prijungimo būdu, t. y., iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. ji prijungiama prie Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos. Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga – Kupiškio r. Skapiškio pagrindinė mokykla. Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija, kuri perima Skapiškio pagrindinės mokyklos teises ir pareigas. Su reorganizavimo sąlygomis ir kitais dokumentais galima susipažinti: www.kupiskis.lt; www.skpm.lt;  www.kpmpm.lt; Skapiškio pagrindinėje mokykloje, Mokyklos g. 5, Skapiškis, Skapiškio sen., LT-40464 Kupiškio r. sav. ir Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje, Jaunimo g. 2, Kupiškis (išskyrus karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu) nuo skelbimo išspausdinimo dienos (darbo dienomis nuo 9 iki 12 val. ir nuo 13 iki 16 val.) iki reorganizavimo pabaigos dienos.

PRANEŠIMAS APIE REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ PARENGIMĄ

KUPIŠKIO R. SKAPIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE KUPIŠKIO POVILO MATULIONIO PROGIMNAZIJOS SĄLYGOS

Partneriai ir draugai

 rokiskis tubelio   anyksciai vienuolis 
 alytus saltenio    pasvalio levens
 vilnius spindulio    LIMK

Pamokų laikas

clock 1 pamoka  8.00  – 8.45
2 pamoka  8.55  – 9.40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 11.00 – 11.45
5 pamoka 12.05 – 12.50
6 pamoka 13.00 – 13.45
7 pamoka 13.55 – 14.40