Svarbi informacija. Keičiasi mokinių pavasario atostogų laikas!

Mokinių, tėvų(globėjų, rūpintojų), mokytojų dėmesiui!

Informuojame Jus, kad vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu, pakeičiu Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos pradinio ir pagrindinio ugdymo i-osios dalies programų 2019–2020 mokslo metų ugdymo plane 7.4 punkte išdėstytą mokinių atostogų laiką.

Pavasario atostogos: 2020 m. kovo 16 d. – kovo 27 d.

Direktorius Rimvydas Latvys

Partneriai ir draugai

Pamokų laikas

clock 1 pamoka  8.00  – 8.45
2 pamoka  9.00  – 9.45
3 pamoka 10.00 – 10.45
4 pamoka 11.10 – 11.55
5 pamoka 12.15 – 13.00
6 pamoka 13.15 – 14.00
7 pamoka 14.15 – 15.00