• s13_2021_01.jpg
 • s13_2021_02.jpg
 • s13_2021_03.jpg
 • s13_2021_04.jpg
 • s13_2021_05.jpg
 • s13_2021_06.jpg
 • s13_2021_07.jpg
 • s13_2021_08.jpg
 • s13_2021_09.jpg
 • s13_2021_10.jpg
 • s13_2021_11.jpg
 • s13_2021_12.jpg
 • s13_2021_13.jpg
 • s13_2021_14.jpg
 • s13_2021_15.jpg
 • s13_2021_16.jpg
 • s13_2021_17.jpg
 • s13_2021_18.jpg
 • s13_2021_19.jpg
 • s13_2021_20.jpg
 • s13_2021_21.jpg
 • s13_2021_22.jpg
 • s13_2021_23.jpg
 • s13_2021_24.jpg
 • s13_2021_25.jpg
 • s13_2021_26.jpg
 • s13_2021_27.jpg
 • s13_2021_28.jpg
 • s13_2021_29.jpg
 • s13_2021_30.jpg
 • s13_2021_31.jpg
 • s13_2021_32.jpg
 • s13_2021_33.jpg
 • s13_2021_34.jpg
 • s13_2021_35.jpg
 • s13_2021_36.jpg
 • s13_2021_37.jpg
 • s13_2021_38.jpg
 • s13_2021_39.jpg
 • s13_2021_40.jpg
 • s13_2021_41.jpg
 • s13_2021_42.jpg
 • s13_2021_43.jpg
 • s13_2021_44.jpg
 • s13_2021_45.jpg
 • s13_2021_46.jpg
 • s13_2021_47.jpg
 • s13_2021_48.jpg
 • s13_2021_49.jpg
 • s13_2021_50.jpg
 • s13_2021_51.jpg
 • s13_2021_52.jpg
 • s13_2021_53.jpg
 • s13_2021_54.jpg

Bendruomenės savaitė

Nuo 1996 metų, mokyklai suteikus profesoriaus Povilo Matulionio vardą, kiekvienas ruduo būna ypatingas. Ypatingas tuo, kad kiekvieną rudenį švenčiame mokyklos vardadienį. Jau prieš dvi savaites prasideda šventinis šurmulys, visa bendruomenė balsuoja už pačius geriausius, mokyklai nusipelniusius bendruomenės narius, kiti gi, ruošiasi šventiniam koncertui. Šiais metais švęsdami mokyklos vardadienį paminėjome labai artimo Povilui Matulioniui bičiulio, Juozo Tumo Vaižganto 150-asais gimimo metines. Abu beveik vienmečiai, abu beveik nuo to paties krašto, abu labai mylėjo Lietuvą, abu pirmieji Lietuvai pagražinti draugijos įkūrėjai. Mokiniai drauge su mokytojais parodė literatūrinę kompoziciją „Daugiau šviesos !“. Po šventinės programos visi nekantriai laukė apdovanojimų. Į sceną pakviestas progimnazijos direktorius Rimvydas Latvys, jis dar ir Povilo Matulionio vardo apdovanojimų komisijos pirmininkas, pasveikinęs bendruomenę su gražia švente paskelbė: „Vadovaujantis Povilo Matulionio vardo apdovanojimų skyrimo komisijos posėdžio 2019 m. lapkričio 19 d. protokolo Nr.1. nutarimu, Povilo Matulionio vardo premiją skirti Martynai Griciutei, 8a klasės mokinei, už puikius mokymosi rezultatus, aktyvią visuomeninę veiklą, pavyzdingą elgesį, aukštas asmenines kompetencijas: empatiją, supratingumą, atsakomybę".

Povilo Matulionio vardo atminimo medaliais apdovanoti:
8b klasės mokinė Eglė Gurklytė. Už puikius mokimosi rezultatus, progimnazijos vardo garsinimą rajono ir šalies olimpiadose, aktyvų dalyvavimą TUC veikloje.
4b klasės mokinys Nojus Kantautas, už labai gerą mokymąsi ir pavyzdingą elgesį, už įvairiapusę pagalbą mokytojams, mokyklos bendruomenei.
4a klasės mokinys Erikas Budrys, už kūrybiškumą ir išradingumą, aktyvią veiklą „Robotikos būrelyje“.
Pradinių klasių vyresnioji mokytoja, Diana Marmokienė, už entuziastingą darbą, aktyvią metodinę veiklą, aukštus pasiekimus „Robotiados“ konkursuose, aktyvią „Gamtos vaikų“ būrelio veiklą.
Pradinio ugdymo skyriaus vedėja Ina Griciuvienė, už atsakingą darbą, iniciatyvumą, kruopštumą, toleranciją, progimnazijos bendruomenės įtraukimą į projektines veiklas.
Progimnazijos raštvedė Laimutė Jankauskienė, už kruopštų ir atsakingą darbą, nuoširdų bendravimą, toleranciją, pagalbą atliekant chemijos praktinius darbus.

Padėkos įteiktos:
8b klasės mokiniams, broliams Astijui ir Arijui Ribokams. Jiems skiriama padėka už progimnazijos vardo garsinimą rajono ir respublikinėse šaškių varžybose.
Salėje ūžė jūra plojimų, o tuo metu į sceną buvo įneštas didžiulis šventinis tortas!

Informaciją parengė bibliotekininkė Aušra Aleksandravičienė

 

Partneriai ir draugai

Pamokų laikas

clock 1 pamoka  8.00  – 8.45
2 pamoka  9.00  – 9.45
3 pamoka 10.00 – 10.45
4 pamoka 11.10 – 11.55
5 pamoka 12.15 – 13.00
6 pamoka 13.15 – 14.00
7 pamoka 14.15 – 15.00