• tdr04_1.jpg
 • tdr04_2.jpg
 • tdr04_3.jpg
 • tdr04_4.jpg
 • tdr04_5.jpg
 • tdr04_6.jpg
 • tdr04_7.jpg
 • tdr04_8.jpg
 • tdr04_9.jpg
 • tdr04_10.jpg
 • tdr04_11.jpg
 • tdr04_12.jpg

2018-11-08

Pilietiškumo pamoka Albinas Tindžiulis-Dėdė: „Niekada su Lietuvos priešais nesitarsiu“

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 6b ir 7c klasės mokiniai spalio 17 dieną dalyvavo žygyje Dariaus ir Girėno partizanų būrio keliais. Žygio tikslas: surinkti medžiagą ir parengti filmą respublikiniam konkursui, skirtam Ramanausko Vanago metams paminėti. I-as etapas. Prieš žygį mokykloje rinkome medžiagą apie Albino Tindžiulio (slapyvardžiu Dėdė) vadovaujamo partizanų būrio veiklą, parengėme pranešimus, kuriuos žygio metu perskaitėme. II-as etapas. Į žygį pakvietėme dalyvauti tremtinių ir partizanų sąjungos Kupiškio skyriaus pirmininkę Dalią Dyrienę ir vieną iš partizanų giminaičių Gediminą Laužiką. Šie žmonės yra kilę iš Salamiesčio krašto, kuriame veikė Dariaus ir Girėno partizanų būrys. III-as etapas. Žygį pradėjome nuo Salamiesčio bažnyčios, kurioje A. Tindžiulo vadovaujami partizanai susitikdavo su vietiniais gyventojais. Uždegėme žvakutes zakristijono žuvimo vietoje, pagerbėme jo atminimą tylos minute. Toliau keliavome į Žilių kaimą ir aplankėme namą, kuriame buvo bunkeris, jame slapstėsi A. Tindžiulis ir kiti partizanai. Vėliau pasukome Sypsalės piliakalnio link. Nuėjome prie bunkerių. Čia Gediminas Laužikas papasakojo savo šeimos istoriją, prisiminimus apie partizanų veiklą. Sužinojome, kad net keturi G. Laužiko tėvo broliai dalyvavo pasipriešinimo kovose ir žuvo šiose apylinkėse. Vėliau sustojome ir pagerbėme Darius ir Girėno partizanų būrio atminimą prie paminklo Stuburų kaime. Perskaitėme žuvusiųjų partizanų vardus, kurių buvo daugiau nei šimtas. Uždegėme žvakutes. Po to nuvykome į Ožkinių kaimą prie namo, kuriame slapstėsi būrio vadas Albinas Tindžiulis. Čia jis buvo išduotas ir žuvo. IV-as etapas. Grįžę į mokyklą aptarėme žygį, apibendrinome medžiagą, sukūrėme filmą ir išsiuntėme į respublikinį konkursą. Dėkojame Mariui Venskevičiui, kuris įamžino žygį filmuota medžiaga. Pridedame Karinos Valmaitės, 6b kl., žygio metu darytas nuotraukas.

Žygio vadovės Nijolė Puzelienė ir Jolanta Latvienė

Nuotraukų galerija

Partneriai ir draugai

Pamokų laikas

clock 1 pamoka  8.00  – 8.45
2 pamoka  8.55  – 9.40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 10.55 – 11.40
5 pamoka 12.00 – 12.45
6 pamoka 13.00 – 13.45
7 pamoka 13.55 – 14.40