2018-11-07

Būrelių „Jaunieji tyrėjai“ ir „Jaunieji mokslininkai“ išvyka
Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos mokiniai, lankantys būrelius „Jaunieji tyrėjai“ ir „Jaunieji mokslininkai“, vadovaujami mokytojų R. Stankevičienės ir R. Totorienės, lapkričio 6 dieną vyko į Kauną. Dalyvavome Kauno VII forte Jaunųjų mokslininkų laboratorijos organizuotoje edukacinėje pamokoje „Įvadas į chemijos pasaulį“. Mokiniai stebėjo specialistų demonstruojamus bandymus, klausėsi pasakojimo ir stebimų reakcijų paaiškinimo, aktyviai atsakinėjo į pateikiamus klausimus. Bet visų įdomiausia buvo patiems atlikti eksperimentus. Vėliau keliavome Į Lietuvos medicinos ir farmacijos muziejų. Muziejaus rinkinį sudaro Lietuvos medikų ir farmacininkų asmeniniai daiktai, medicinos prietaisai, dokumentai, ligoninių ir vaistinių įrengimai. Farmacijos skyriaus ekspozicijoje mus supažindino su vaistinės struktūra: oficina, koktorija, vaistingųjų medžiagų atsargų kambariu, laboratorija, rūsiu. Oficina, arba receptų kambarys. Šioje patalpoje būdavo priimami lankytojai, parduodamos farmacijos prekės ir vaistai. Ją vaistinių savininkai įrengdavo kuo gražiau ir prabangiau, tuo norėdami pritraukti lankytojus, sukelti jų pasitikėjimą. Koktorija. Šioje patalpoje būdavo gaminami užpilai bei nuovirai, plaunami ir džiovinami indai, distiliuojamas vanduo. Muziejaus koktorijoje eksponuojami prietaisai ir aparatai, naudoti XIX a. pab. – XX a. pr. Lietuvos miestų ir kaimų vaistinėse. „Materialinis“ kambarys. Tai vaistinių medžiagų atsargų kambarys. Šioje patalpoje būdavo saugomos ir nuodingos bei stipriai veikiančios medžiagos. Laboratorija. Iki XIX a. II pusės didesnės miesto vaistinės pačios gamindavo įvairius joms reikalingus preparatus. Muziejuje eksponuojama garinė galeninių preparatų gamybos linija, naudota Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninės vaistinės laboratorijoje. Kiti aparatai 1922–1950 m. buvo naudojami chemijos-farmacijos laboratorijoje „Sanitas“. Rūsys. Vaistinių rūsiuose būdavo laikomos tos vaistinės medžiagos, kurioms reikėdavo žemesnės temperatūros – aliejai, įvairūs taukai. Didesniuose rūsiuose būdavo atliekamos ir kai kurios technologinės operacijos – žaliavų smulkinimas, tepalų gamyba. Šios išvykos metu patirti įspūdžiai, įgytos teorinės žinios ir praktiniai gebėjimai dar labiau paskatino mokinius domėtis gamtos mokslais ir tiriamąja veikla.

Straipsnį parengė mokytojos Rima Stankevičienė ir Rita Totorienė

Nuotraukų galerija

Partneriai ir draugai

Pamokų laikas

clock 1 pamoka  8.00  – 8.45
2 pamoka  8.55  – 9.40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 10.55 – 11.40
5 pamoka 12.00 – 12.45
6 pamoka 13.00 – 13.45
7 pamoka 13.55 – 14.40