Viešieji pirkimai

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

 VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS 

ASMENŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 KUPIŠKIO POVILO MATULIONIO PROGIMNAZIJOS PLANUOJAMŲ PIRKIMŲ 2020 METŲ PLANAS (informacija atnaujinama)