Progimnazijos strateginis planas

KUPIŠKIO POVILO MATULIONIO PROGIMNAZIJOS 2018–2020 M. STRATEGINIS PLANAS