Jaunimo g. 2, Kupiškis LT-40128 +370 459 35087 +370 459 35088 rastine.vedeja@gmail.com

Apie progimnaziją

Mokyklos oficialusis pavadinimas – Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija, trumpasis pavadinimas – Povilo Matulionio progimnazija. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 290043380.

Mokyklos įsteigimo data – 1986 m. rugsėjo 1 d. (Kupiškio rajono Liaudies Deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1986 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. 124 „Dėl Kupiškio naujos vidurinės mokyklos atidarymo ir pavadinimo suteikimo“).
Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
Mokyklos priklausomybė – savivaldybės įstaiga.
Mokyklos savininkas – Kupiškio rajono savivaldybė, adresas – Vytauto g. 2, LT–40115, Kupiškis.
Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas 3120.
Mokyklos tipas – progimnazija, kodas 3129.
Mokyklos pagrindinė paskirtis – progimnazijos tipo progimnazija, kitos paskirtys – ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui skirta mokykla, pradinės mokyklos tipo pradinė mokykla, progimnazijos tipo suaugusiųjų mokykla.
Mokymo kalba – lietuvių.
Mokymo forma – grupinio ir pavienio mokymosi. Mokymo proceso organizavimo būdai – kasdienis, savarankiškas, nuotolinis, neakivaizdinis suaugusiųjų, ugdymasis šeimoje.

Vykdomos švietimo programos – ikimokyklinio ugdymo programa, neformaliojo vaikų švietimo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, pradinio ugdymo individualizuota programa, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programa, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies individualizuota programa, suaugusiųjų pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programa, neformalaus suaugusiųjų švietimo programa.

Mokykla turi keturis skyrius:

1. Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos skyrius Šepetos Almos Adamkienės mokykla-daugiafunkcis centras (toliau – Šepetos skyrius), trumpasis pavadinimas – Šepetos Almos Adamkienės MDC;
Įsteigimo data – 2019 m. rugsėjo 1 d.
Buveinė – Šepetos g. 4, Šepeta, Kupiškio sen., LT-40334 Kupiškio r. sav.

2. Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Skapiškio skyrius (toliau – Skapiškio skyrius), trumpasis pavadinimas – Skapiškio skyrius.
Įsteigimo data – 2020 m. rugsėjo 1 d.;
Buveinė – Mokyklos g. 5, Skapiškis, Skapiškio sen., LT-40464 Kupiškio r. sav.

3. Oficialusis skyriaus pavadinimas – Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Šimonių skyrius (toliau – Šimonių skyrius), trumpasis pavadinimas – Šimonių skyrius.
Įsteigimo data – 2021 m. rugsėjo 1 d.
Buveinė – Skapiškio g. 18, Šimonys, Šimonių sen., LT-40345 Kupiškio r. sav.

4. Oficialusis skyriaus pavadinimas – Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Adomynės ikimokyklinio ugdymo skyrius (toliau – Adomynės skyrius), trumpasis pavadinimas – Adomynės skyrius.
Įsteigimo data – 2021 m. rugsėjo 1 d.;
Buveinė – Adomo Vilėniškio g. 8, Adomynės mstl., LT-40323 Kupiškio r. sav.

Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir Mokyklos pavadinimu, galintis turėti antspaudą su Kupiškio rajono savivaldybės herbu ir Mokyklos pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais.

Partneriai ir draugai

 rokiskis tubelio   anyksciai vienuolis 
 alytus saltenio    pasvalio levens
 vilnius spindulio    LIMK

Pamokų laikas

clock 1 pamoka  8.00  – 8.45
2 pamoka  8.55  – 9.40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 11.00 – 11.45
5 pamoka 12.05 – 12.50
6 pamoka 13.00 – 13.45
7 pamoka 13.55 – 14.40