Jaunimo g. 2, Kupiškis LT-40128 +370 459 35087 +370 459 35088 rastine.vedeja@gmail.com

Veiklos sritys

Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
Mokyklos švietimo veiklos rūšys pagal galiojantį Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo:
pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10.

Kitos švietimo veiklos rūšys:
1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
4. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
5. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
6. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
7. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.


Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
1. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
2. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
4. įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas 77.33;
5. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
6. muziejų veikla, kodas 91.02;
7. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;
8. poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla, kodas 55.20;
9. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 88.99;
10. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
11. kita veikla, neprieštaraujanti Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Partneriai ir draugai

 rokiskis tubelio   anyksciai vienuolis 
 alytus saltenio    pasvalio levens
 vilnius spindulio    LIMK

Pamokų laikas

clock 1 pamoka  8.00  – 8.45
2 pamoka  8.55  – 9.40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 11.00 – 11.45
5 pamoka 12.05 – 12.50
6 pamoka 13.00 – 13.45
7 pamoka 13.55 – 14.40