Jaunimo g. 2, Kupiškis LT-40128 +370 459 35087 +370 459 35088 rastine.vedeja@gmail.com

Progimnazijos metodinė taryba

Metodinė taryba – progimnazijos institucija, organizuojanti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinę veiklą. Metodinę tarybą sudaro metodinių grupių pirmininkai. Metodinės tarybos veiklą koordinuoja ugdymą organizuojantis skyriaus vedėjas. Metodinės tarybos kompetencijos ir įgaliojimai apibrėžti progimnazijos nuostatuose.

Metodinė grupė – progimnazijos institucija, kurią sudaro to paties ar giminingų mokomųjų dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, klasių vadovai. Mokytojo dalyvavimas savo dalyko metodinės grupės veikloje yra privalomas.grupės pirmininkas. Metodinės grupės kompetencijos ir įgaliojimai apibrėžti progimnazijos nuostatuose.

2022–2023 m. m. progimnazijos metodinė taryba:
Lina Riaubienė – metodinės tarybos pirmininkė;
Lolita Kudijanovienė – metodinės tarybos sekretorė;
Vilma Kareivienė – pradinių klasių grupės pirmininkė;
Gaiva Valeckaitė – socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė;
Livija Inčirauskienė – užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė;
Lolita Kudijanovienė – lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė;
Rimvidas Jankevičius – matematikos, informacinių technologijų, gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkas;
Lina Riaubienė – technologijų, menų metodinės grupės pirmininkė;
Ingrida Barauskienė – kūno kultūros, dorinio ugdymo ir pagalbos grupės pirmininkė.

Partneriai ir draugai

 rokiskis tubelio   anyksciai vienuolis 
 alytus saltenio    pasvalio levens
 vilnius spindulio    LIMK

Pamokų laikas

clock 1 pamoka  8.00  – 8.45
2 pamoka  8.55  – 9.40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 11.00 – 11.45
5 pamoka 12.05 – 12.50
6 pamoka 13.00 – 13.45
7 pamoka 13.55 – 14.40