Mokyklos taryba

      Mokyklos taryba renkama 2 metams atviru balsavimu. Ją sudaro 5-8 klasių mokinių, tėvų ir mokytojų lygiomis dalimis išrinkti atstovai (5+5+5). 5-8 klasių mokiniai atstovus į tarybą renka mokyklos mokinių konferencijoje, tėvai - 1-8 klasių tėvų susirinkime, mokytojai - mokytojų tarybos posėdyje. Išvykus tarybos nariui į jo vietą išrenkamas naujas tarybos narys. Mokyklos tarybos veikloje gali dalyvauti vietos savivaldos atstovai.
      Mokyklos taryba - aukščiausia mokyklos savivaldos institucija. Už savo veiklą mokyklos taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams kas metai 2 (metų pabaigoje).

2019-2021 moklo metų progimnazijos tarybos sudėtis
Eil. Nr. Tėvai Mokytojai Mokiniai
1 Žaneta Jasaitienė – tarybos pirmininkė Žydra Andrijauskienė – sekretorė Fernanda Breskutė 5c klasė
2 Sandra Gricienė Ina Griciuvienė – pirmininko pavaduotojas Augustas Kriūka 6a klasė
3 Kęstutis Mekšėnas Dalia Kaktienė Ugnė Čelkytė 6b klasė
4 Laimis Stankevičius Dalia Venckuvienė Martyna Griciutė 7a klasė
5 Rūta Vilkienė Rimvidas Jankevičius  Linas Kantautas 7d klasė


Mokyklos tarybos funkcijos

     Mokyklos taryba vadovaujasi švietimo tikslais, mokykloje vykdomų švietimo programų paskirtimi ir mokyklos tradicijomis:

Žydra Andrijauskienė

Ina Griciuvienė

Dalia Kaktienė

Dalia Venckuvienė

Rimvidas Jankevičius