• 3a_mp2020_1.jpg
 • 3a_mp2020_2.jpg
 • 3a_mp2020_3.jpg
 • 3a_mp2020_4.jpg
 • 3a_mp2020_5.jpg
 • 3a_mp2020_6.jpg
 • 3a_mp2020_7.jpg
 • 3a_mp2020_8.jpg
 • 3a_mp2020_9.jpg
 • 3a_mp2020_10.jpg
 • 3a_mp2020_11.jpg
 • Adrija Ramanauskaitė verb.jpg
 • Akvilės Vilimaitės 1d.jpg
 • Akvilės Vilčinskaitės 1d.jpg
 • Arono Vareikos 1d.jpg
 • Augusto Urbono 1d.jpg
 • Aurikos Vėžytės 1d.jpg
 • Deimilės Jasinavičiūtės 1d.jpg
 • Dominyko Puidoko 1d.jpg
 • Dovydo Butkaus 1d.jpg
 • dv1.jpg
 • dv2.jpg
 • dv3.jpg
 • dv4.jpg
 • dv5.jpg
 • dv6.jpg
 • dv7.jpg
 • dv8.jpg
 • dv9.jpg
 • dv10.jpg
 • dv11.jpg
 • dv12.jpg
 • dv13.jpg
 • Eimantės Paukštytės 1d.jpg
 • Eirida Baronaitė verba.jpg
 • Ema Urbanočiūtė natiurm.jpg
 • Emos Banytės 1d.jpg
 • Guostė Vaičiūnaitė natiurm.jpg
 • Jokūbo Ramanausko 1d.jpg
 • Karina Valmaitė įdomu.jpg
 • Luknės Ribakovaitės 1d.jpg
 • Lukrecijos Audickaitės 1d.jpg
 • Mato Baltrėno 1d.jpg
 • Mato Pukėno 1d.jpg
 • Mato Stepaniuko 1d.jpg
 • Rėjaus Juškėno 1d.jpg
 • Saulė Paukštytė darb.jpg
 • Smiltės Aleliūnaitės 1d.jpg
 • techno_d_01.jpg
 • techno_d_02.jpg
 • techno_d_03.jpg
 • techno_d_04.jpg
 • techno_d_05.jpg
 • techno_d_06.jpg
 • techno_d_07.jpg
 • techno_d_08.jpg
 • techno_d_09.jpg
 • techno_d_10.jpg
 • Tomas Mikalavičius koliažas.jpg
 • Urtė Zabarskaitė įdomu.jpg
 • Viltė Rudzinskaitė verb.jpg

Pranešimas apie Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos ir Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos reorganizavimo sąlygų parengimą

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, pranešame apie parengtas reorganizavimo sąlygas. Reorganizuojamas juridinis asmuo – Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla;

teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga; buveinės adresas – Šepetos g. 4, Šepeta, Kupiškio sav.; juridinio asmens kodas – 190052243; duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo – Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija; teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga; buveinės adresas – Jaunimo g. 2, Kupiškis; duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla reorganizuojama prijungimo būdu, t. y., iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. ji prijungiama prie Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos. Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga – Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla. Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija, kuri perima Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos teises ir pareigas. Su reorganizavimo sąlygomis ir kitais dokumentais galima susipažinti: www.kupiskis.lt/;   www.sepetos.kupiskis.lm.lt/; www.kpmpm.lt; Šepetos Almos Adamkienės pagrindinėje mokykloje, Šepetos g. 4, Šepeta, Kupiškio sen. ir Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje, Jaunimo g. 2, Kupiškis, nuo skelbimo išspausdinimo dienos (darbo dienomis nuo 9 iki 12 val. ir nuo 13 iki 16 val.) iki reorganizavimo pabaigos dienos.

Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos sąlygos

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019-05-14 sprendimas Nr. TS-99 „Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos reorganizavimo"

Partneriai ir draugai

Pamokų laikas

clock 1 pamoka  8.00  – 8.45
2 pamoka  8.55  – 9.40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 10.55 – 11.40
5 pamoka 12.00 – 12.45
6 pamoka 13.00 – 13.45
7 pamoka 13.55 – 14.40