• kisk1.jpg
  • kisk2.jpg
  • kisk3.jpg
  • kisk4.jpg
  • kisk5.jpg
  • kisk6.jpg
  • kisk7.jpg
  • kisk8.jpg
  • kisk9.jpg
  • kisk10.jpg
  • kisk11.jpg

2018-09-20

leader KPF logo m   LEADER logo 

Progimnazijos ir Lietuvai pagražinti draugijos Kupiškio skyriaus fizinio aktyvumo ir sveikatingumo renginys „Pažink medelį, mylėk Tėvynę“

Rugsėjo 20 d., visi progimnazijos 5-okai dalyvavo integruotoje pamokoje „Uošvės liežuvyje“. Tai bendras progimnazijos ir Lietuvai pagražinti draugijos Kupiškio skyriaus projektas, įgyvendinimas pagal Kupiškio rajono vietos veikos grupės FSA 1.2 papunktyje nurodytą VPS priemonę „Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės integracijos skatinimas“ Nr. LEADER-19.2.-SAVA-7 veiklos sritį „Socialinę atskirtį patiriančių grupių fizinio aktyvumo ir sveikatinimo ugdymas“ Nr. LEADER19.2.-SAVA-7.2.

Po 2-jų pamokų, lydimi auklėtojų, gamtos ir kūno kultūros mokytojų, iškeliavo prie Kupiškio marių. Čia juos pasitiko progimnazijos direktorius, ugdymo skyrių vedėjos, renginio režisierė Aušra Aleksandravičienė. Renginį smagia mankšta pradėjo kūno kultūros mokytoja Eglė Mikėnienė. Apie salos, kuriai pavadinimą sugalvojo žvejai, ir Kupiškėnų parko istoriją papasakojo Lietuvai pagražinti draugijos tarybos narys ir miesto apželdinimo specialistas Algirdas Gasiūnas.

Jis pažymėjo, kad progimnazijos mokiniai daug padirbėjo šioje saloje sodindami medelius bei žydinčius krūmus, prižiūrėdami juos. Po mankštos ir pasveikinimų mokinių laukė praktinės užduotys. Jas paruošė gamtos mokslų mokytojos Angėlė Kairaitienė ir Rima Stankevičienė. Klasių mokiniai susiskirstė į 3 komandas. Kiekviena komanda gavo užduotis, kurias atliekant turėjo parodyti savo gebėjimus dirbti bendradarbiaujant, surasti reikiamą informaciją, surinkti nurodytos augmenijos pavyzdžius nedarant žalos gamtai. Informacijos teko ieškoti saloje esančiuose stenduose, lentelėse su augalų pavadinimais, kai kam teko pasinaudoti ir informacinėmis technologijomis. Po praktinių užduočių mokinių laukė lengvi pietūs ir smagus bendras šokis. Apibendrinant rezultatus paskelbtos daugiausiai taškų surinkusios komandos. Šį kartą prizininkai surinko po vienodą taškų skaičių, bet, atsižvelgus į vertinimo nuostatus: atlikimo laiką, pavyzdžių rinkimą nedarant žalos gamtai, pavyko išskirti 1-osios, 2-osios ir 3-osios vietų laimėtojus. Kiekvienas prizininkas gavo po praktišką prizą, o visi mokiniai - po atminimo dovanėlę. Aptardami renginį mokiniai išvardino į šią pamoką integruotus mokomuosius dalykus: kūno kultūra, žmogaus sauga, gamta ir žmogus, dailė, matematika, muzika, informacinės technologijos, technologijos, istorija, etika. Fizinio aktyvumo ir sveikatingumo integruota pamoka mokiniams padėjo šiek tiek geriau pažinti savo miesto apylinkes ir jo istoriją, praktiškai pritaikyti pamokose gaunamas žinias apie gamtą ir augmeniją, klasių auklėtojams ir mokytojams – artimiau pabendrauti su ugdytiniais netradicinėje aplinkoje. Taip jaunieji matulioniečiai, ko gero, atsisveikino su paskutinėmis dar vasariškomis šio rugsėjo dienomis.

Informaciją parengė Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Jūratė Biškauskaitė

Nuotraukų galėrija

Partneriai ir draugai

Pamokų laikas

clock 1 pamoka  8.00  – 8.45
2 pamoka  8.55  – 9.40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 10.55 – 11.40
5 pamoka 12.00 – 12.45
6 pamoka 13.00 – 13.45
7 pamoka 13.55 – 14.40